Jaki kabel stosuje się do monitoringu ?


Do infrastruktury systemów telewizji przemysłowej CCTV używamy dwóch typów przewodów , jest to przewód koncentryczny oraz UTP  tzw skrętka (przewód komputerowy). Oba rozwiązania są dobre, nie mniej jednak ich charakterystyka jest różna, jak i zastosowanie. Jeżeli zdecydujemy się na monitoring IP, to najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie instalacji przewodem UTP. W przypadku kamer analogowych najbardziej popularny jest przewód koncentryczny 75 Ohm.

cable cctv1 - Jaki kabel stosuje się do monitoringu ?Instalacja na przewodzie koncentrycznym

Najbardziej popularnym przewodem do instalacji monitoringu analogowego CCTV jest przewód koncentryczny o impedancji falowej 75 om z zespoloną żyłą zasilająca 2×0,5mm. Należy jednak pamiętać że większość kamer jest zasilana napięciem 12V, i przy dużych odległościach nie unikniemy spadków napięć. Dlatego jeżeli przekroczymy odległość 150m, warto jest zastosować żyłę zasilającą o przekroju 2×0,75mm. Zastosowanie odpowiednich przekrojów do zasilania kamer, gwarantuje nam stabilne działanie w przypadku przełączenia się w tryb nocny. Kolejną zaletą z skorzystania przewodu koncentrycznego w instalacji, jest jego odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.

Budowa Kabla koncentrycznego

e1015 - Jaki kabel stosuje się do monitoringu ?

Budowa kabla koncentrycznego składa się z przewodu elektrycznego najczęściej miedzianego. Zdarzają się jednak przypadki, że producenci korzystają z drutu metalowego bądź aluminiowego. W skrajnych przypadkach jest to linka. Drugim elementem budowy jest izolacja wewnętrzna ( dielektryk), jest ona wykonana z polietylenu jednolitego lub spienionego. W zależności od jej wymiarów oraz stałej dielektrycznej zależy impedancja falowa kabla. Następnym podzespołem jest ekran. Stanowi on ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi pochodzącymi ze środowiska. Ekran jest zbudowany z oplotu miedzianego bądź aluminiowego, jednakże najczęściej występuje w postaci foli aluminiowej. W niektórych przypadkach pojawia się w postaci tulei ( przewody półsztywne). Ostatnią część stanowi izolacja zewnętrzna odpowiadająca za uszkodzenia mechaniczne, a także chroni przed wilgocią. Dla tanich przewodów koncentrycznych stanowi ważny element konstrukcyjny.

Parametry kabla koncentrycznego

Przy wyborze przewodu koncentrycznego, dużą uwagę musimy zwrócić na jego parametry. Najważniejsze cechy to wymiar, przenoszenie częstotliwość, tłumienie, możliwość przenoszenia mocy. Duża ilość producentów kabli koncentrycznych wykorzystuje pleciony drut miedziany tworzący ekran. Dzięki takiemu rozwiązaniu kabel może być elastyczny, mimo tego w warstwie ochronnej są luki, i wymiar wewnętrzny osłony zmienia się nieznacznie. W przypadku gdy chcemy uzyskać lepszą wydajność ekranowania, trzeba zakupić kabel w którym występuje ekran dwuwarstwowy.

Złącza

W instalacjach telewizji przemysłowej CCTV, końcówki kabli koncentrycznych zakończone są złączami. Do łączenia kabli koncentrycznych stosuje się złącza TNC, N, F, SMA, RP-SMA, natomiast do monitoringu stosujemy wtyki BNC lub RCA.

Instalacja na przewodzie typu skrętka 

e1408 1 - Jaki kabel stosuje się do monitoringu ?

Do transmisji sygnału wizyjnego w wersji cyfrowej często używamy skrętki komputerowej. Jest to bardzo popularny rodzaj przewodu w infrastrukturze monitoringu, ze względu na jego cenę oraz możliwości rozbudowy. W momencie wykonywania okablowania monitoringu skrętką, dużą uwagę musimy zwrócić na odległości między kamerą a punktem rejestrującym. Zalecana odległość miedzy tymi dwoma punktami to maksymalnie 100m w wersji cyfrowej, i około 350m w analogowej. W przypadku monitoringu IP, możemy zwiększyć odległość poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń typu switch. Tyczy się to przede wszystkim kamer z możliwością zasilania w technologii Power over Ethernet, dzięki której możemy jednym przewodem zasilić kamerę, jak i przepuścić transmisję audio video. Transmisja sygnału wizji po skrętce jest możliwa na jeszcze  większe odległości nawet do 1800m, pod warunkiem zastosowania aktywnych transmiterów audio-video. Jednakże nie zapominajmy że im dłuższa odległość, tym gorszy odbiór sygnału.

Budowa skrętki

Skrętka jest zbudowana z drutu miedzianego, metalowego bądź aluminiowego. Posiada 8 skręconych żył tworząc 4 pary. Dzięki takiej budowie eliminujemy zakłucenia elektromagnetyczne oraz zakłucenia wzajemne zwane przesłuchami. Przewody typu skrętka posiadają w swojej budowie w zależności od rodzaju i kategorii, folię bądź siatkę ekranowaną. Skrętka ekranowana FTP z ekranem z folii i przewodem uziemiającym, najczęściej jest stosowana do budowy dużych sieci komputerowych, o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych. Natomiast skrętka ekranowana STP jest to transportowa sieci komputerowej zrobiona z dwóch skręconych przewodów wraz z ekranem. Jest ona odporna na zakłócenia impulsowe oraz szkodliwe przesłuchy bardziej  niż kabel UTP.

Parametry skrętki

Parametry skrętki określa tłumienność falowa, która zmniejsza stratę sygnału wzdłuż kabla, im większa częstotliwość tym większe tłumienie. Tłumienność przesłuchu zdalnego informuje jaka część sygnału przeniknęła z pary zakłócającej, do zakłócanej dla końców par leżących po przeciwległych końcach kabla. Stosunek tłumienności do przesłuchów charakteryzuje możliwość transmisji przewodów, oraz podaje informację w jakiej odległości są zakłócenia w stosunku do sąsiednich par, a sygnałem użytecznym.

Menu