Serwis systemów zabezpieczeń mienia


Realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach działu Serwisu. Szczegółowe warunki gwarancji określają procedury serwisowe, które dostępne są w siedzibie firmy. Przed wysyłką urządzenia na serwis, prosimy o wypełnienie poniższego formularza usterki.

Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z numerem RMA prosimy o wysłanie produktu na adres serwisu podany poniżej


Wybierz ikonę: Drzewo.

Do przesyłki obligatoryjnie należy dołączyć:

 • kopię wydanej karty gwarancyjnej zawierającej datę i numer faktury sprzedaży oraz numer seryjny reklamowanego sprzętu

Regulamin

 • Nabywca produktu zobowiązany jest do wypełnienia protokołu zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenia go do wysyłanego produktu.
 • Aby ułatwić kontakt i przyśpieszyć realizację procesu naprawy serwisowej, wymagane jest podanie przez zgłaszającego numeru telefonu kontaktowego.
 • W przypadku zgłaszania reklamacji gwarancyjnej, urządzenie musi posiadać nieuszkodzoną plombę gwarancyjną, należy także dołączyć kopię dokumentu zakupu.
 • W razie braku lub uszkodzenia plomby gwarancyjnej, naprawa będzie traktowana jako odpłatna.
 • Produkty na gwarancji prosimy wysyłać w oryginalnych opakowaniach.
 • Wszystkie produkty wysyłane do serwisu, powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu.
 • Produkty wraz z wypełnionym protokołem prosimy wysyłać wyłącznie na Państwa koszt na adres działu serwisowego:
  Serwis iZabezpieczenia.pl
  Prymasa Tysiąclecia 76D
  01-424 Wrszawa
 • Po naprawie, bądź wymianie produktu w ramach gwarancji, zostanie on wysłany na koszt firmy iZabezpieczenia.pl wraz z protokołem wydania z serwisu.
 • W przypadku naprawy odpłatnej produkt zostanie wysłany wraz z fakturą VAT. Koszty wysyłki pokrywa zgłaszający produkt do naprawy.
 • Za nieuzasadnioną reklamację produktu zostanie wystawiona faktura VAT w wysokości od 50 zł netto do 250 zł netto, na pokrycie kosztów przetestowania sprzętu w dziale serwisowym.
 • Czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 14 dni od daty odebrania produktu przez dział serwisowy.
 • W przypadku nieodebrania sprzętu w ciagu 2 tygodni zostanie naliczona opłata za przechowywanie w wysokości 1 PLN brutto dziennie.
×

Menu