Serwis systemów zabezpieczeń mienia


Realizujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach działu Serwisu. Szczegółowe warunki gwarancji określają procedury serwisowe, które dostępne są w siedzibie firmy. Przed wysyłką urządzenia na serwis, prosimy o wypełnienie poniższego formularza usterki.

Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej z numerem RMA prosimy o wysłanie produktu na adres serwisu podany poniżej


  Please prove you are human by selecting the truck.

  Do przesyłki obligatoryjnie należy dołączyć:

  • kopię wydanej karty gwarancyjnej zawierającej datę i numer faktury sprzedaży oraz numer seryjny reklamowanego sprzętu

  Regulamin

  • Nabywca produktu zobowiązany jest do wypełnienia protokołu zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenia go do wysyłanego produktu.
  • Aby ułatwić kontakt i przyśpieszyć realizację procesu naprawy serwisowej, wymagane jest podanie przez zgłaszającego numeru telefonu kontaktowego.
  • W przypadku zgłaszania reklamacji gwarancyjnej, urządzenie musi posiadać nieuszkodzoną plombę gwarancyjną, należy także dołączyć kopię dokumentu zakupu.
  • W razie braku lub uszkodzenia plomby gwarancyjnej, naprawa będzie traktowana jako odpłatna.
  • Produkty na gwarancji prosimy wysyłać w oryginalnych opakowaniach.
  • Wszystkie produkty wysyłane do serwisu, powinny być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu.
  • Produkty wraz z wypełnionym protokołem prosimy wysyłać wyłącznie na Państwa koszt na adres działu serwisowego:
   Serwis iZabezpieczenia.pl
   Prymasa Tysiąclecia 76D
   01-424 Wrszawa
  • Po naprawie, bądź wymianie produktu w ramach gwarancji, zostanie on wysłany na koszt firmy iZabezpieczenia.pl wraz z protokołem wydania z serwisu.
  • W przypadku naprawy odpłatnej produkt zostanie wysłany wraz z fakturą VAT. Koszty wysyłki pokrywa zgłaszający produkt do naprawy.
  • Za nieuzasadnioną reklamację produktu zostanie wystawiona faktura VAT w wysokości od 50 zł netto do 250 zł netto, na pokrycie kosztów przetestowania sprzętu w dziale serwisowym.
  • Czas naprawy gwarancyjnej wynosi do 14 dni od daty odebrania produktu przez dział serwisowy.
  • W przypadku nieodebrania sprzętu w ciagu 2 tygodni zostanie naliczona opłata za przechowywanie w wysokości 1 PLN brutto dziennie.

  Menu