Jakie jest domyślne hasło dla kamery oraz rejestratora ?

Zapomniane lub utracone dane logowania potrzebne do uzyskania dostępu do systemów nadzoru i / lub poszczególnych komponentów czyli kamer lub rejestratorów są dość częstym zjawiskiem. W szczególności nazwy użytkowników, hasła i adresy IP, które zostały omówione w tym artykule. Informacje znajdujące się na tej stronie mogą potencjalnie mieć zastosowanie do szerokiej gamy aplikacji systemowych.

q3517lve airport runway 02 1707 lo1 300x200 - Jakie jest domyślne hasło dla kamery oraz rejestratora ?Ostrzegamy Cię, że niektórzy producenci sprzętu mogą mieć „zaawansowane linie produktów”, które obejmują również unikalne protokoły uwierzytelnienia. W takich przypadkach informacje te mogą nie mieć zastosowania, a jeśli tak, możesz również spróbować zapoznać się z instrukcją instalacji dotyczącą tego produktu. Podręczniki te często można znaleźć w Internecie, wyszukując konkretny model produktu.

Poniżej znajduje się tabela z listą domyślnych danych dla kamer oraz rejestratorów uwierzytelniających według producenta / marki. Jeśli ty lub ktoś z dostępem do twojego systemu zmienił jakieś wartości domyślne, wówczas domyślne poświadczenia nie będą obowiązywać, chyba że sprzęt, o którym mowa, zostanie najpierw „zresetowany”. Poniżej znajduje się łatwo dostępna tabela dla ciebie, mam nadzieję, że pomoże, ale skontaktuj się z nami, jeśli nie, lub w przypadku jakichkolwiek innych potrzeb związanych z obsługą, których nie jesteś w stanie sam rozwiązać!

Acti
Username: Admin/admin
Password: 12345/123456
adres IP: 192.168.0.100

Arecont Vision
Arecont nie ma domyślnego hasła, ale można je zresetować do ustawień fabrycznych. Wykonaj następujące kroki:

  1. Uzyskaj dostęp do interfejsu sieciowego kamery, wpisując adres IP w przeglądarce internetowej.
  2. Na karcie administracja lub system kliknij przywróć ustawienia fabryczne.
  3. Po ponownym uruchomieniu kamery wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.

AXIS
Dla starych systemów:
Username: Root
Password: Pass
adres IP: 192.168.0.90

Jednakże kamery AXIS nowej generacji mają sekwencję resetowania.

1. Odłącz kabel Ethernet.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania i ponownie włóż kabel Ethernet przytrzymując przycisk sterowania.
3. Przytrzymaj przycisk sterowania, aż włączy się bursztynowe światło.
4. Następnie zwolnij przycisk.
5. Poczekaj około 1 minuty.
6. Gdy światła zmienią się w zielone światła, kamera zostanie zresetowana Twoje hasło również.

BOSCH
Dla starych modeli:
Username: service
Password: service
adres IP: 192.168.0.1
Dla nowych modeli:
Można zresetować kamerę, naciskając przycisk resetowania przez około 7 sekund. Można zresetować NVR wyjmując baterię z płyty głównej (niezalecane – na własne ryzyko).

DAHUA
Username: admin
Password: admin

GEOVISION
Username: admin
Password: admin
adres IP: 192.168.1.108

HIKVISION
Dla starych model (przed firmware 5.3.0)
Username: admin
Password: 12345
adres IP: 192.0.0.64
W przypadku nowych modeli można zresetować hasło za pomocą narzędzia SADP.

LTS Security
Username: admin
Password: 12345 lub 123456
adres IP: 192.0.0.64

Messoa
Username: admin
Password: 1234 lub model kamery
adres IP: 192.168.1.30

Mobotix:
Username: admin
Password: meinsm

SAMSUNG Techwin
Dla starych modeli:
Username: admin
Password: 111111 or 1111111
Dla nowych modeli:
Username: admin
Password: 4321
adres IP: 192.168.1.200

SONY
Username: admin
Password: admin
adres IP: 192.168.0.100

Speco
Dla starych modeli:
Username: root lub admin
Password: root lub admin
Dla nowych modeli:
Username: admin
Password: 1234
adres IP: 192.168.1.7

Ubiquiti
Username: ubnt
Password: ubnt
adres IP: 192.168.1.20

Videocomm
Username: admin
Password: 12345

Vivotek
Żaden. Możesz wybrać własne hasło po instalacji. Jeśli chcesz go zresetować.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez resetowania przez co najmniej 1 minutę.
2. Włącz kamerę aż czerwone światło zacznie szybko migać.
Teraz kamera powróciła do ustawień fabrycznych bez hasła.

Nazwy użytkowników i hasła innych producentów znajdują się poniżej.

ProducentUsernamePassword Adres IP
3xLogicadmin12345192.0.0.64
ACTiAdmin or admin123456192.168.0.100
American Dynmicsadminadmin192.168.1.168
Arecont Visionadminno set passwordno default/DHCP
Avigilonadminadminno default/DHCP
Axisrootpass or no set password192.168.0.90
Basleradminadmin192.168.100.x
Boschserviceservice192.168.0.1
BoschDinionno set password192.168.0.1
Brickcomadminadmin192.168.1.1
CanonrootModel# of camera192.168.100.1
CBC Ganzadminadmin192.168.100.x
Ciscono defaultno set password192.168.0.100
CNBrootadmin192.168.123.100
Costarrootrootunknown
Dahuaadminadmin192.168.1.108
Digital Watchdogadminadmin192.168.1.123
DRSadmin1234192.168.0.200
DVTelAdmin1234192.168.0.250
DynaColorAdmin1234192.168.0.250
FLIRadminfliradmin192.168.250.116
Foscamadmin[leave blank]unknown
GeoVisionadminadmin192.168.0.10
Grandstreamadminadmin192.168.1.168
GVIAdmin1234192.168.0.250
HIKVisionadmin12345192.0.0.64
Honeywelladministrator1234no default/DHCP
IOImageadminadmin192.168.123.10
IPX-DDKrootAdmin or admin192.168.1.168
IQInvisionrootsystemno default/DHCP
JVCadminModel# of camerano default/DHCP
LTS Securityadmin123456192.0.0.64
March Networksadmin[leave blank]unknown
Merit Lilin Cameraadminpassno default/DHCP
Merit Lilin Recorderadmin1111no default/DHCP
MessoaadminModel# of camera192.168.1.30
Mobotixadminmeinsmno default/DHCP
Northernadmin12345192.168.1.64
Panasonicadmin12345192.168.0.253
Panasonicadmin1password192.168.0.253
Pelcoadminadminno default/DHCP
PiXORDadminadmin192.168.0.200
PiXORDrootpass192.168.0.200
QVISAdmin1234192.168.0.250
Samsungroot4321 or admin192.168.1.200
Samsungadmin4321 or 1111111192.168.1.200
Sanyoadminadmin192.168.0.2
Sentry360Admin1234192.168.0.250
Sonyadminadmin192.168.0.100
Specorootroot192.168.1.7
Specoadminadmin192.168.1.7
StarDotadminadminno default/DHCP
Starvediaadminno set passwordno default/DHCP
Toshibarootikwb192.168.0.30
Trendnetadminadmin192.168.10.1
UDProotunknownunknown
Ubiquitiubntubnt192.168.1.20
W-Boxadminwbox123192.0.0.64
Wodseeadmin[leave blank]unknown
Verintadminadminno default/DHCP
VideoIQsupervisorsupervisorno default/DHCP
Vivotekrootno set passwordno default/DHCP

Menu