Przywracanie dekoderów NVD do ustawień domyślnych


Aby przywrócić urządzenie NVD do ustawień domyślnych, należy:

– przytrzymać przycisk power na przednim panelu przez około 3 sekundy;

– następnie bardzo szybko kilkukrotnie wcisnąć ten sam przycisk aż urządzenie się zrestartuje;

– po restarcie można nadać nowe hasło.

Menu