Jakie są różnice w budowie systemów monitoringu analogowych od systemów IP ?

Systemy są podobne jeśli mowa o składzie elementów takiego systemu. W klasycznych instalacjach analogowych mamy do czynienia z rejestratorem cyfrowym z dyskiem twardym, kablem koncentrycznym, kamerami analogowymi i zasilaczem. W instalacjach z kamerami sieciowymi IP jest podobnie. Również rejestrator cyfrowy (dostosowany do kamer IP) z dyskiem twardym, kabel skrętka, kamery IP oraz zasilacz. Tutaj należy podłączyć kamery do sieci LAN zamiast wprost do rejestratora.

Menu