Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

SmartPSS Product Image 300x251 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?Jeśli obsługujemy i korzystamy z naszego rejestratora Dahua poprzez internet lub sieć lokalną najwygodniejszą formą obsługi urządzenia jest program Smart PSS. Nagrania z kamer, które zapisują się na dysku można pozyskiwać na 3 sposoby. Jednym z nich jest zalogowanie się do rejestratora poprzez przeglądarkę internetową. Następnym dedykowany program w programie ToolBox dostarczanym poprzez producenta. Jednakże najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest SmartPSS. Oprogramowanie dostarcza wielu użytecznych funkcji. A podstawową oprócz podglądu kamer na żywo jest właśnie odtwarzanie zapisanych nagrań z kamer.

Poniżej przedstawimy krok po kroku jak zarchiwizować i zgrać materiał z rejestratora Dahua za pomocą oprogramowania Smart PSS. Jednakże analogiczne kroki wykonujemy w oprogramowaniu w wersji polskiej.

 

1. Po uruchomieniu programu Smart PSS NACISKAMY przycisk ODTWARZANIE

1 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

2. Po uruchomieniu okna ODTWARZANIE po lewej stronie programu SmartPSS odnajdziemy nasze kamery przypisane do rejestratora. Wybieramy zaznaczając kamerę z której chcemy zarchiwizować nagranie. Możemy zaznaczyć jedną lub wszystkie bądź kilka. Poniżej w oknie WIDOK wybieramy następujące opcje: TYP NAGRANIA– tutaj zaznaczamy rodzaj nagrywanego materiały (zapis ciągły, ruch MD, lub inne które nas interesują). Jeśli rejestrator nagrywa w sposób ciągły pozostawiamy okno bez zmian.

Możemy też zmienić strumień TYP STRUMIENIA, jednak domyślnie jest ustawiony STRUMIEŃ GŁÓWNY. Jeśli interesuje nas lepsza jakość nagrania zostawiamy okno wyboru bez zmian. Wybieramy interesujący nas przedział czasu, pamiętając że rejestrator może odtworzyć nagrania w okresach 24 godzinnych. Wciskamy przycisk WYSZUKAJ.

2 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

3. Po naciśnięciu przycisku WYSZUKAJ naszym oczom ukazuje się linia czasu. Naciskamy przycisk ODTW. Jeśli wybraliśmy więcej urządzeń naciskamy drugą ikonkę od lewej przycisku ODTW. Pozwoli to na uruchomienie wszystkich kamer jednocześnie. Wyszukujemy na linii czasu interesujący nas materiał.

3 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

4. Po odnalezieniu nagrania, naciskamy symbol NOŻYCZEK

4 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

5. Za pomocą dwóch czerwonych linii oznaczamy początek i koniec materiału który chcemy zgrać i raz jeszcze wciskamy symbol NOŻYCZEK.

5 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

6. Następnie program poprosi nas o wskazanie folderu docelowego dla zgrania materiału. Może być to dowolny folder na komputerze, dysku zewnętrznym bądź pendrivie. W polu EKSPORT wybieramy rodzaj formatu nagrania pliku wideo. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pliku MP4 lub AVI. Dzięki temu praktycznie każdy komputer odtworzy nam nagranie bez dodatkowych dedykowanych programów do odtwarzania nagrań z rejestratora. Naciskamy przycisk OK.

6 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

7. Program poprosi nas o zamknięcie aktualnie odtwarzanego nagrania z kamery, z której chcemy archiwizować materiał. Naciskamy przycisk OK.

7 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

8.Rozpocznie się eksportowanie z rejestratora żądanego materiału.

8 PSS - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

9. W folderze, który wybraliśmy w kroku numer 6 pojawi nam się plik z nagraniem.

Brak produktów w koszyku.