Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ? Wersja angielska

SmartPSS Product Image 300x251 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?Jeśli obsługujemy i korzystamy z naszego rejestratora Dahua poprzez internet lub sieć lokalną najwygodniejszą formą obsługi urządzenia jest program Smart PSS. Nagrania z kamer, które zapisują się na dysku można pozyskiwać na 3 sposoby. Jednym z nich jest zalogowanie się do rejestratora poprzez przeglądarkę internetową. Następnym dedykowany program w programie ToolBox dostarczanym poprzez producenta. Jednakże najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest SmartPSS. Oprogramowanie dostarcza wielu użytecznych funkcji. A podstawową oprócz podglądu kamer na żywo jest właśnie odtwarzanie zapisanych nagrań z kamer.

Poniżej przedstawimy krok po kroku jak zarchiwizować i zgrać materiał z rejestratora Dahua za pomocą oprogramowania Smart PSS w wersji angielskiej. Jednakże analogiczne kroki wykonujemy w oprogramowaniu w wersji polskiej. Specjalnie uwzględniamy właśnie wersję angielską – zazwyczaj ta wersja jest szybciej aktualizowana, możemy szybciej pobrać tę wersję ze strony producenta.

1. Po uruchomieniu programu Smart PSS NACISKAMY przycisk PLAYBACK

1 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

2. Po uruchomieniu okna PLAYBACK po lewej stronie programu SmartPSS odnajdziemy nasze kamery przypisane do rejestratora. Wybieramy zaznaczając kamerę z której chcemy zarchiwizować nagranie. Możemy zaznaczyć jedną lub wszystkie bądź kilka. Poniżej w oknie VIEW wybieramy następujące opcje: RECORD TYPE – tutaj zaznaczamy rodzaj nagrywanego materiały (zapis ciągły, ruch MD, lub inne które nas interesują). Jeśli rejestrator nagrywa w sposób ciągły pozostawiamy okno bez zmian.

Możemy też zmienić strumień STREAM TYPE, jednak domyślnie jest ustawiony MAIN STREAM. Jeśli interesuje nas lepsza jakość nagrania zostawiamy okno wyboru bez zmian. Wybieramy interesujący nas przedział czasu, pamiętając że rejestrator może odtworzyć nagrania w okresach 24 godzinnych. Wciskamy przycisk SEARCH.

2 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

3. Po naciśnięciu przycisku SEARCH naszym oczom ukazuje się linia czasu. Naciskamy przycisk PLAY. Jeśli wybraliśmy więcej urządzeń naciskamy drugą ikonkę od lewej przycisku PLAY. Pozwoli to na uruchomienie wszystkich kamer jednocześnie. Wyszukujemy na linii czasu interesujący nas materiał.

3 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

4. Po odnalezieniu nagrania, naciskamy symbol NOŻYCZEK

4 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

5. Za pomocą dwóch czerwonych linii oznaczamy początek i koniec materiału który chcemy zgrać i raz jeszcze wciskamy symbol NOŻYCZEK.

5 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

6. Następnie program poprosi nas o wskazanie folderu docelowego dla zgrania materiału. Może być to dowolny folder na komputerze, dysku zewnętrznym bądź pendrivie. W polu EXPORT FORMAT wybieramy rodzaj formatu nagrania pliku wideo. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pliku MP4 lub AVI. Dzięki temu praktycznie każdy komputer odtworzy nam nagranie bez dodatkowych dedykowanych programów do odtwarzania nagrań z rejestratora. Naciskamy przycisk OK.

6 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

7. Program poprosi nas o zamknięcie aktualnie odtwarzanego nagrania z kamery, z której chcemy archiwizować materiał. Naciskamy przycisk OK.

7 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

8.Rozpocznie się exportowanie z rejestratora żądanego materiału.

8 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

9. W folderze, który wybraliśmy w kroku numer 6 pojawi nam się plik z nagraniem.

9 - Jak zgrać i archiwizować nagranie poprzez Smart PSS ?

Menu