Jak zaprogramować w centrali PERFECTA doładowanie konta karty SIM z manipulatora ?

Aby zaprogramować tą funkcjonalność należy w zakładce “Telefon GSM’->”Obsługa PRE-PAID” wpisać “Kod USSD doładowania”, aczkolwiek w miejscu, w którym należy wprowadzić kod doładowania, wpisujemy $. Jeżeli uzupełnimy tutaj kod USSD operatora to od razu po zapisaniu danych w menu użytkownika na manipulatorze pojawi się nam pozycja “0. Karty SIM”, a w niej opcja do doładowania środków na koncie, w której wpisujemy kod doładowania otrzymany od operatora.

Menu