Jak prowadzić przewody w systemie alarmowym? Od czujki do czujki, czy każdy osobno do centrali ?


W instalacji alarmowej należy od każdej czujki, sygnalizatorów, klawiatur itp. elementów prowadzić osobne przewody do centrali alarmowej. Czyli w montowanym alarmie każdy element w systemie ma swój przewód prowadzący do centrali. Jedynie w przypadku czujników otwarcia (kontaktrony) można prowadzić przewód od czujnika do czujnika i na końcu doprowadzić go do centrali (połączenie szeregowe).

Menu