Jak działa bezprzewodowy system alarmowy ?


Brak okablowania takich systemów wiąże się z koniecznością wykorzystania baterii i akumulatorów do zasilania poszczególnych elementów systemu. Baterie powinny gwarantować funkcjonowanie alarmu przez co najmniej rok (dobre alarmy potrafią pracować na 1 komplecie baterii nawet kilka lat).

Systemy bezprzewodowe są z jednej strony łatwiejsze w montażu, z drugiej strony są bardziej narażone na ataki zewnętrzne. Jednakże producenci stosują odpowiednie techniki zwiększające odporność takich alarmów na zakłócenia transmisji radiowej.

Każdy bezprzewodowy system działający na baterię/akumulatory musi posiadać sygnalizację „słabych baterii”. Tylko w ten sposób będziemy informowani o konieczności ich wymiany, co zagwarantuje nam w pełni bezpieczny dom. Dobre systemy są wyposażone w sygnalizację informującą o próbach otwarcia obudowy systemu, albo oderwania sprzętu od podłoża, posiadają tzw. przycisk sabotażowy (tamper).

Menu