Ile prądu pobiera cały monitoring ?

Monitoring nie jest największym konsumentem prądu w instalacji elektrycznej. Jednakże wszystko zależne jest od ilości kamer CCTV oraz rejestratora, który może posiadać jeden lub więcej dysków twardych co bezpośrednio przekłada się na zużycie prądu.
Według naszych obliczeń używanie 4 kamer z rejestratorem kosztuje 315,36 zł rocznie. Biorąc oczywiście dane katalogowe maksymalnego zużycia prądu w urządzeniach. Jednocześnie zmierzone zużycie prądu jest dużo mniejsze, ponieważ kamera nie ma ciągle uruchomionych diód IR, które wpływają na największy pobór prądu.kamery tubowe zestaw16 - Ile prądu pobiera cały monitoring ?

Jaki element monitoringu zużywa największą ilość prądu ?

nd9322p - Ile prądu pobiera cały monitoring ?Oczywiście jest to rejestrator do kamer. Na przykład urządzenie firmy Dahua XVR5108XS-X pobiera mniej niż 10W. Jednakże po zainstalowaniu dysku twardego do przechowywania nagrań z monitoringu pobór zwiększa się praktycznie dwukrotnie, aż do 20W. Mając to na uwadze urządzenia pozwalające na instalacje większej ilości dysków oczywiście zwiększają zapotrzebowanie na prąd z zainstalowaniem każdego HDD.

Ile naprawdę kosztuje monitoring- analiza

Czym jest więc W, o którym mowa powyżej a czym kWh (kilowatogodzina) dla zużycia prądu ? W (wat) to jednostka mocy. Każde urządzenie do monitoringu ma charakterystyczne dla siebie zapotrzebowanie na moc i po podłączeniu do sieci elektrycznej pobiera tą moc. Zużywając ją na swoje funkcjonowanie, na przykład aby kamera mogła widzieć również w nocy włącza diody IR, kamera obrotowa żeby się obrócić pobiera większą ilość.
MOC urządzenia należy więc rozumieć jako jego zdolność do konsumowania określonej ilości energii. A kWh (kilowatogodzina) to jednostka energii. Wielkość ta uwzględnia dodatkowo czas pracy na przykład kamery, czyli czas, przez który urządzenie pobierało z sieci potrzebną mu do funkcjonowania moc.
Zużyta energia jest więc ilością energii, jaką pobrało urządzenie o określonej mocy w interesującym nas czasie.
Tak więc: moc oznaczymy jako P, energię jako E, czas jako t, to:
E = P * t

Kamera kopułkowa IP – zużycie prądu

Przykład autonomicznie działającej kamery w obiekcie posiadającej połączenie z infrastrukturą sieciową, gdzie nagranie prowadzone jest na kartę SD lub komputer stacjonarny
Moc generowana przez kamerę: 10W = 0,010 kW
Czas pracy: 1 rok = 365 dni = 365 * 24 h = 8760 h
Zużyta energia: 0,01 * 8760 = 87,6 kWh
Koszt: 87,6 * 0,6 = 52,6 PLN

Zestaw monitoringu 4 kamery – zużycie prądu

Posiadamy 4 urządzenia do rejestrowania obrazu wraz z rejestratorem posiadającym 1 dysk twardy. Urządzenia pracują 24 godziny na dobę. W warunkach słabego oświetlenia kamery uruchamiają diody IR.
Moc generowana przez zestaw monitoringu: 60W = 0,060 kW
Czas pracy: 1 rok = 365 dni = 365 * 24 h = 8760 h
Zużyta energia: 0,06 * 8760 = 525,6 kWh
Koszt: 525,6 * 0,6 = 315,36 PLN

Analiza: Czy opłaca się kupić monitoring ?

Plug On Bills1 - Ile prądu pobiera cały monitoring ?Nasza odpowiedź to oczywiście tak. Nie tylko tylko ze względu na zabezpieczenie obiektu. Dzięki nagraniom jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkie zdarzenia, dodatkowo instalacja kamer to również prewencja. Zapobieganie zdarzeniom przynosi nam jednak najwięcej korzyści, których nie jesteśmy w stanie od razu zweryfikować.
Cena zakupu monitoringu jest jednorazowym kosztem. Zużycie prądu to niewielka cena naszego bezpieczeństwa, pracowników czy też obiektu. Dodatkowo rozłożona w czasie nie obciąży znacznie naszego budżetu, a oszczędności które przyniesie nam system kamer zapobiegając wydarzeniom lub “łapiąc” sprawcę może się nam zwrócić wielokrotnie.

Menu