Czym różni się kamera CMOS od CCD ? Jaki rodzaj kamery jest lepszy ?

Skróty CMOS i CCD oznaczają rodzaj przetwornika obrazu wykorzystywanego w kamerach.

W przetwornikach CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) światło pada na strukturę tranzystorów MOS i steruje ich bramkami. Każdy tranzystor jest pojedynczym sensorem (pikselem). Kamery CCTV wyposażone w przetworniki CMOS są tańsze, ale ustępują jakością kamerom CCD. Mają mniejszą rozdzielczość (220-380TVL) i czułość (0,5-1lux) oraz gorzej reagują na szybkie zmiany oświetlenia. Problemem jest także większa wrażliwość przetworników CMOS na uszkodzenia (np. w skutek przepięć). Atutem kamer CMOS jest jednak możliwość dużej miniaturyzacji. Trwają prace nad udoskonaleniem przetworników CMOS. W przyszłość kamery z ulepszonym przetwornikiem CMOS prawdopodobnie powrócą do powszechnego stosowania.

Przetworniki CCD (Charged Coupled Device), zawierają w swej strukturze, kondensatory, które magazynują energię elektryczną powstałą w skutek oświetlenia elementów fotoelektrycznych. Energia ta jest zliczana przez układ elektroniczny, a jej ilość odpowiada natężeniu światła. Pobrane dane z każdego piksela są obrabiane i w ten sposób powstaje obraz telewizyjny. Przetworniki CCD, mimo, że są droże od przetworników CMOS – cechują się bardzo wysoką czułością (nawet 0,01lux) oraz znakomitą jakością uzyskiwanego obrazu. Lepiej też znoszą szybkie zmiany oświetlenia. Obecnie kamery z przetwornikami CCD są najczęściej stosowane w profesjonalnych systemach telewizji przemysłowej.

Menu