Czym różni się czujnik ruchu dualny a czujnik PIR ?


Zacznijmy od tego czym charakteryzują się czujnik PIR oraz czujnik dualny:

Czujnik PIR (ang. Passive Infra Red – pasywny czujnik podczerwieni) – czujnik elektroniczny służący do wykrywania ruchu. Powszechnie stosowany w systemach alarmowych, systemach automatycznego załączania oświetlenia i wentylacji itp.

Wykrywanie ruchu opiera się na bardzo precyzyjnym pomiarze temperatury. Każda zmiana temperatury na wyższą lub niższą (np. podmuch zimnego powietrza do nagrzanego pomieszczenia) jest traktowana jako alarm. Głównymi elementami czujnika PIR jest pyroelement (detektor podczerwieni) i soczewka Fresnela lub lustro.

Czujnki dualne PIR (Passive Infra Red) + MW (MicroWave) są rozwinięciem czujek podczerwieni w celu dokładniejszej i bardziej skutecznej detekcji w trudniejszych i mniej przyjaznych warunkach otoczenia. W czujnikach dualnych oprócz pyroelementu, zastosowano czujnik mikrofalowy wykorzystujący fale elektromagnetyczne, tak zwany efekt Dopplera. Czujnik wyposażony jest w nadajnik i odbiornik. Wysłane fale o odpowiedniej częstotliwości, odbierane są przez odbiornik. W przypadku odbicia fal od poruszającego się obiektu (człowiek) następuje zmiana częstotliwości, która rozpoznawana jest jako kryterium alarmu.

Reasumując czujki dualne są znacznie bardziej odporne na fałszywe alarmy od czujek PIR. Najczęściej stosuje się je w pomieszczeniach w których występują dodatkowe źródła ciepła, w użytku domowym to np. salony wyposażone w kominek, źródła wentylacji, klimatyzacji itp.

Menu