Czy są dostępne ukryte kamery ?

Tak. Kamery przemysłowe ukryte mogą być ukryte w czujce ruchu PIR, czujce dymu, kontakcie elektrycznym i w wielu innego rodzaju obudowach. Kamery ukryte są w zasadzie nie do wykrycia nawet przez wprawne oko instalatora. Cześć kamer ukrytych dysponuje wbudowanym mikrofonem.

Menu