Czy mikroprocesorowe centrale alarmowe trzeba programować z komputera ?

Nie. Wszystkie systemy można zaprogramować z klawiatury – według instrukcji instalatora i listy ustawień (dołączane do każdej centrali). Natomiast użycie specjalnego przewodu do programowania i programu komputerowego ułatwia i przyspiesza znacznie to zadanie.

Menu