Zoom optyczny


Zoom optyczny – jest to wartość przedstawiająca krotność najdłuższej ogniskowej w stosunku do najkrótszej ogniskowej w obiektywie. Informuje nas ona ile razy możemy zwiększyć ogniskową w obiektywie zmiennoogniskowym. Wynika z tego, że parametr “Zoom optyczny” nie ilustruje ilokrotnie można przybliżyć obraz, ale ukazuje skalę ogniskowej, z której wynika przybliżenie obrazu. Aby wyliczyć przybliżenie obiektywu należy wziąć pod uwagę ekwiwalent ogniskowej.

Menu