Wideoendoskop


Wideoendoskop – jest to urządzenie diagnostyczne, dzięki któremu istnieje możliwość zbadania wnętrza urządzeń i maszyn bez konieczności ich demontażu. Składa się z minikamery oraz z walca elastycznego, który umożliwia wprowadzenie kamery do urządzenia/maszyny. Dodatkowo wideoendoskopy często są wyposażone w monitory, na których wyświetlany jest obraz widziany przez kamerę.

Menu