USB w rejestratorach do monitoringu

USB to skrót od angielskiego „uniwersal serial bus”, co na język polski przekłada się jako „uniwersalna magistrala szeregowa”. Jeśli więc urządzenie, takie jak rejestrator do nagrywania obrazu z kamer posiada port USB, oznacza to, że możemy podłączyć do niego wiele różnych sprzętów, które korzystają z tego portu. Jak na przykład mysz pomagającą sterować menu urządzenia, bądź zewnętrzny nośnik danych by zgrać materiał dowodowy.

Menu