UPS czyli podtrzymanie prądu w monitoringu CCTV

product 59021 300x300 - UPSUPS inaczej Zasilacz awaryjny, zasilacz bezprzerwowy, zasilacz UPS z angielskiego uninterruptible power supply – niezakłócone zasilanie energią – urządzenie, którego funkcją jest utrzymanie zasilania monitoringu CCTV w przypadku zaniku lub nieprawidłowych parametrów zasilania sieciowego. Ten typ zasilacza wyposażony jest najczęściej w akumulator, i w przypadku przerwy lub zakłóceń dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej urządzenie przełącza się na pracę z akumulatora. Czas podtrzymania napięcia wynosi od kilku minut do kilkudziesięciu godzin i zależy m.in. od obciążenia zasilacza oraz pojemności akumulatora.

Podtrzymanie UPS

Menu