Systemy alarmowe


Systemy alarmowe stanowią najważniejszy i największy segment elektronicznego zabezpieczenia mienia. Dzięki szerokiej gamie dostępnych urządzeń poszczególne rozwiązania można łatwo dopasować do charakterystyki i wymagań zabezpieczanego obiektu.

System alarmowy w zależności od konfiguracji składa się z różnych elementów, jednakże najbardziej popularnym zestawieniem jest:

Wszystkie elementy stworzą nam system ostrzeganie przed zdarzeniami. Praktycznie każdy system może działać autonomicznie, jednakże częstą praktyką jest podłączenie centrali do monitoringu oferowanego przez agencję ochrony. Ma to swoje niewątpliwe plusy, szczególnie w dużych miastach gdzie czas reakcji czyli przyjazdu ekipy interwencyjnej to maksymalnie 5 – 15 minut. Daje to mało czasu na ewentualną kradzież co często jest kluczowe dla ochrony naszego dobytku.

Menu