Światłowód


Światłowód – jest to przezroczysta struktura, w której odbywa się propagacja światła. Światłowody są to kable optyczne umożliwiające przesyłanie sygnału optycznego na odległości od ułamków milimetra nawet do setek kilometrów. Są one coraz częściej stosowane podczas tworzenia sieci kablowych, w telekomunikacji, w lokalnych sieciach komputerowych oraz podczas tworzenia zaawansowanych systemów sieciowego monitoringu optycznego.

W czasie wykonywania infrastruktury na przewodzie światłowodowym kluczowe znaczenie ma tłumienność sygnałów, które będą w nich transmitowane. Światłowód zbudowany jest z jednego lub kilku włókien. Standard włókna decyduje o jego maksymalnym promieniu gięcia. Dlatego w czasie okablowania szczególną uwagę musimy zwrócić na promień gięcia kabla. W instalacjach gdzie przewód światłowodowy doprowadzany jest bezpośrednio do mieszkania lub gniazda w mieszkaniu, zaleca się stosowanie przewodu o najmniejszym promieniu gięcia. Unikniemy wtedy problemów ze wzrostem tłumienia sygnałów w miejscach większych zgięć. W czasie prowadzenie instalacji światłowodowej należy szczególnie uważać na siłę z jaką kabel może być przeciągany. Kabel światłowodowy jest o wiele bardziej narażony na uszkodzenie niż przewody typu skrętka czy kabel koncentryczny. Kable zawsze powinniśmy kłaść z rezerwą po kilka a nawet kilkanaście metrów na specjalnie do tego przeznaczonym stelażu.

Menu