Skanowanie progresywne


Skanowanie progresywne – jest to technika nagrywania obrazu, w której jest on skanowany w całości (w przeciwieństwie do skanowania międzyliniowego). Technika ta pozwala na wyświetlanie na monitorze obrazu w całości, bez przerw pomiędzy liniami, które występują we wspomnianym wcześniej skanowaniu międzyliniowym. Przekłada się to na dużo lepszą kondycję wzroku osoby nadzorującej, ponieważ obraz nie miga. Dodatkowo poprawia to jakość oglądanego nagrania.

Menu