Skanowanie obrazu


Skanowanie obrazu – Skanowanie obrazu może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skanowanie z przeplotem (międzyliniowe), a drugim skanowanie progresywne. Metoda skanowania obrazu jest jednym z wyznaczników jego jakości.

Menu