RTP


RTP – (ang. Realtime Transport Protocol) – protokół transmisji danych służący do przesyłania obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Menu