Rozdzielczość obrazu – Rozdzielczość obrazu jest to parametr określający ilość pikseli znajdujących się w poziomie oraz w pionie. Tym samym określa on wymiary zarejestrowanego obrazu. Im więcej pikseli posiada obraz tym jest wyraźniejszy. Najczęściej podaje się go jako iloczyn dwóch liczb określających ilość pikseli w poziomie oraz pionie.

Rozdzielczość 1024 x 768 oznacza, że obraz tworzy 786 432 pikseli.

Menu