RAID w rejestratorach CCTV


RAID – Macierz dyskowa umożliwiająca połączenie ze sobą dwóch lub więcej dysków twardych. Łączenie dysków za pomocą macierzy RAID sprawia, że połączone ze sobą dyski widziane są jako jeden duży. Dzięki temu istnieje możliwość zapisania większej ilości danych. Dyski połączone w ten sposób działają szybciej oraz zapewniają dużo większe bezpieczeństwo, ponieważ mogą wykonywać kopie plików 1:1 w czasie rzeczywistym.

Menu