PTZ Kamera obrotowa CCTV


dh sd50225u hni - Kamera PTZKamerami PTZ (pan-tilt-zoom) można sterować horyzontalnie, wertykalnie oraz wykorzystując możliwość zbliżenia optycznego odpowiednio wykadrować interesującą nas scenę. Kamery obrotowe charakteryzują się parametrami umożliwiającymi dobór rozwiązania właściwego dla danej sceny i zadania obserwacyjnego.

Zoom i obrót w kamerach PTZ

Najtańsze kamery wewnętrzne nie mają obiektywów ze zmienną ogniskową, posiadają jedynie zoom cyfrowy. Modele droższe oraz zewnętrzne wyposażone są w obiektywy o zbliżeniu optycznym od 2 do 42 (lub więcej) razy. Ilość płaszczyzn swobodnego obrotu:

  • jedna płaszczyzna, w większości przypadków – pozioma. Kamera PTZ tego typu pozwala na ustawienie położenia kamery w płaszczyźnie pionowej za pomocą ręcznie ustawianego obiektywu. Ruch horyzontalny jest w tanich rozwiązaniach ograniczony zazwyczaj do około 350°, wersje profesjonalne posiadają możliwość wykonania pełnego obrotu wokół płaszczyzny poziomej – tzw endless.
  • dwie płaszczyzny: horyzontalna oraz wertykalna. Obrót w płaszczyźnie pionowej jest zwykle ograniczony do około 90°, w płaszczyźnie poziomej nie ma ograniczenia, endless. Kamery tego typu zwane są głowicami uchylno-obrotowymi. Obrót głowicy w płaszczyźnie poziomej nazywany jest w katalogach anglojęzycznych “pan”, a nachylania w płaszczyźnie pionowej “tilt”.
  • dwie płaszczyzny endless – specjalna wersja kamer PTZ, posiadająca osobny mechanizm obrotu w poziomie oraz w pionie, zwana też obrotnicą. Dzięki specjalne budowie nie posiada ograniczeń w ruchu obrotowym dla osi pionowej oraz poziomej obiektywu.
  • prędkość kątowa obrotu kamery PTZ. W najtańszych urządzeniach wynosi ona około 10 stopni na sekundę, w rozwiązaniach profesjonalnych prędkości można regulować od 0,1 do ponad 400° na sekundę. Jest szczególnie ważne np. przy rejestracji zdarzeń na stadionach, gdzie szybkość reakcji układu decyduje o sensie stosowania obrotnic.

Trasa kamery obrotowej – zautomatyzowanie obserwacji terenu

  • ilość presetów, tras, patroli – parametry szczególne dla rozwiązań profesjonalnych pomagające zautomatyzować pracę kamer PTZ pod kątem obserwacji kluczowych miejsc będących w zasięgu widoku kamery. W najtańszych rozwiązaniach brak jest możliwości ustalanie w/w parametrów lub są one mocno ograniczone ilościowo.
  • powtarzalność wywoływanych z pamięci presetów czyli pozycji w jakich znajduje się głowica PTZ oraz wartości zoom zapisanych w pamięci urządzenia. W urządzeniach profesjonalnych, wysokiej jakości wynosi < 0,2°.
  • klasa szczelności. Kamery przeznaczone do pracy na zewnątrz muszą posiadać co najmniej IP66.

Odpowiedni wybór kamery obrotowej

Dobór kamer PTZ należy oprzeć o urządzenia znanych i sprawdzonych marek. Standardowe czyli stałopozycyjne kamery można porównać pod kątem jakości obrazu, w przypadku kamer PTZ mechaniczne rozwiązania mogą  charakteryzować się niewielkimi rozbieżnościami pod kątem jakości i precyzji pracy. Różnice te dadzą o sobie znać dopiero po dłuższym czasie użytkowania, wraz z postępującym zużywaniem się części mechanicznych kamery PTZ,  w szczególnych przypadkach uniemożliwiając jej prawidłową pracę lub wręcz czyniąc bezzasadne jej zastosowanie w danym miejscu.

Kamery PTZ IP

Menu