Przetwornik CCD


Przetwornik CCD – (ang. Charge Coupled Device) jest to układ wielu elementów światłoczułych, które rejestrują, a następnie odczytują sygnał elektryczny, który jest proporcjonalny do ilości padającego na niego światła. Odebrane przez przetwornik kamery dane mogą zostać zapisane w postaci nagrań wideo.

Poszczególne elementy przetwornika mierzą ilość światła dla jednej ze składowych RGB. Na każdy piksel wynikowego obrazu w postaci bitmapy przypada pomiar z kompletu elementów światłoczułych.

Menu