LPR – Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych


LPR – System LPR (ang. Licence Plate Recognition) pozwala na automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych przez kamery, w ramach inteligentnych instalacji dozorujących. Technologia LPR obejmuje:

  • specjalizowane kamery LPR (najczęściej czarno-białe) dostosowane do pracy w dzień i w nocy,
  • wideoserwery LPR umożliwiające połączenie systemu monitoringu IP z identyfikacją tablic samochodowych,
  • rejestratory LPR
  • aplikacje pozwalające na zarządzanie odczytanymi danymi oraz na ich archiwizację.

Kamery LPR posiadają zróżnicowane parametry i możliwości. Niektóre z nich oferują wyłącznie możliwość odczytywania tablic, inne, bardziej zaawansowane, dostarczają także zdjęcia pojazdu ze zbliżeniem na twarz kierowcy.

Menu