Kontrast


Kontrast – Parametr opisujący obraz. Określa różnicę pomiędzy najciemniejszym, a najjaśniejszym punktem znajdującym się na zarejestrowanym obrazie.

Menu