Kamering


Kamering –  jest to system monitoringu wizyjnego pozwalający na stworzenie bezpiecznego środowiska oraz prowadzenie obserwacji danego obszaru w czasie rzeczywistym.
System kameringu może zostać zintegrowany z innymi systemami bezpieczeństwa takimi jak: system przeciwpożarowy, system kontroli dostępu czy system alarmowy. Taka integracja pozwala na podjęcie odpowiedniej reakcji natychmiast, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie wielu niebezpiecznym sytuacjom.

Menu