IP w monitoringu sieciowym


IP – Unikatowy numer nadawany urządzeniom w sieci komputerowej. Służy do identyfikacji elementów w sieci. Może być zmieniany (np. przy każdym wejściu do Internetu), nie jest przypisany na stałe do jednego urządzenia (patrz MAC) lub grupy urządzeń (w przypadku publicznego adresu IP).

Menu