IP – jako klasa szczelności


Klasy szczelności wyrażone w stopniach.

Pierwsza cyfra oznacza:
0 – bez ochrony
1 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy 5 cm i większej
2 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy 1 cm 2,5 mm i większej
3 – ochrona przed ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
4 – ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
5 – ochrona przed pyłem
6 – ochrona pyłoszczelna

Druga cyfra oznacza:

0 – bez ochrony
1 – ochrona przed padającymi kroplami wody
2 – ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę
3 – ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony
4 – ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
5 – ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
6 – ochrona przed silną strugą wody (100 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony
7 – ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (30 min na głębokość 0,15 m powyżej wierzchu obudowy lub 1 m powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 m)
8 – ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7).

Menu