Co to jest GPRS ?

GPRS stosowany jest w modułach alarmowych. Moduł może wysyłać dane pomiarowe za pośrednictwem otwartych protokołów komunikacyjnych: MQTT, JSON oraz MODBUS RTU. Możliwa jest również opcja utworzenia serwera gromadzącego dane z wielu modułów. Dane mogą być obrabiane i wizualizowane, np. do nadzoru parametrów środowiskowych panujących w grupie chłodni, magazynów, hal produkcyjnych itd. Wpisuje się to w koncepcję tzw. Internetu Rzeczy (ang. IoT – Internet of Things). W reakcji na przekroczenie zadanych wartości progowych sygnałów na wejściach analogowych lub z czujników, moduł raportuje takie zdarzenie do stacji monitorującej lub wysłć powiadomienie wskazanemu użytkownikowi. Ma także możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany stanu wybranych wyjść, w odpowiedzi na określone zdarzenia, np. włączenie ogrzewania przy znacznym spadku temperatury.

GPRS A - GPRS

Menu