FLC w Telewizji Przemysłowej  CCTV

FLC – (ang. Flickerless). W telewizji przemysłowej , to funkcja usuwająca migotanie obrazu. Blokuje czas ekspozycji na 1/120 sekundy. Pozwala na usunięcie migotania obrazu w pomieszczeniach, które oświetlane są przy użyciu światła jarzeniowego. Dzięki temu kamery posiadające czas naświetlania 1/50s nie sprzęgają się z migotaniem świetlówek, które zasilane są napięciem zmiennym o częstotliwości 50Hz.

Menu