CCTV

Co to jest CCTV?

To skrót z angielskiego closed-circuit television czyli inaczej telewizja przemysłowa. Określenie instalacji monitoringu wizyjnego czyli cyfrowego zabezpieczenia mienia. Telewizyjne systemy dozorowe umożliwiają obserwację za pomocą kamer przemysłowych, wykrywanie, rejestrowanie oraz sygnalizowanie o zagrożeniu m. in. kradzieżach, uszkodzeniach mienia (pożar, akty wandalizmu), czy włamaniach.

Systemy CCTV obecnie dzielimy na:

  • CCTV IP czyli opartą o protokół sieciowy – gdzie każde urządzenie posiada swój adres IP, a połączenie następuje z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej
  • Telewizję Przemysłową AHD czyli opartą o infrastrukturę okablowanie przesyłającą sygnał analogowo poprzez kabel koncentryczny jak również przewód typu skrętka

iStock 524578227 1024x5421 1024x542 - CCTV

Standardowy zestaw monitoringu składa się z:

  • Kamery przemysłowej
  • Rejestratora do zapisywania obrazu
  • Dysku do rejestratora umożliwiającego tworzenie archiwum nagrań
  • Przewodu do połączenia kamer z rejestratorem
  • Zasilacza do kamer

Oczywiście w zależności od rodzaju instalacji CCTV istnieją możliwości modyfikacji powyższego modelu struktury systemu. Jedną z możliwości jest zastosowanie kamery IP z możliwością instalacji karty SD, wtedy możemy rejestrować nagrania bezprośrednio w kamerze IP. Dodatkowo jeśli posiadamy kamerę bezprzewodową z modułem WiFi, która przesyła pakiet danych do pobliskiego routera nie będzie wymagany przewód do podłączenia kamery. Wtedy nasza CCTV będzie online, monitoring będzie tworzył autonomiczny system. Jednakże nadal musimy wtedy rozwiązać kwestię zasilania urządzenia.

CCTV – instalacja

Montaż systemu monitoringu wymaga uważnego dopasowania urządzeń do obiektu, jednakże przez mnogość rozwiązań możemy to bez problemu wykonać. Instalacje CCTV by były użyteczne wymagają właśnie wizji lokalnej wykonanej przez doświadczonego technika, który odpowiednio zaplanuje punkty dystrybucyjne oraz rozmieszczenie kamer oraz rejestratora. Wykonanie instalacji CCTV musi być wykonane najlepiej bez widocznych przewodów instalacyjnych. Ułożenie przewodów nie będzie wtedy wskazywało miejsca instalacji serca systemu czyli rejestratora oraz zasilacza. Uniemożliwi to wtedy w większym stopniu ingerencję w strukturę systemu i archiwum nagrań.

Menu