Auto tracking w kamerach obrotowych CCTV

Auto tracking  jest to zaawansowana technologia umożliwiająca automatyczne śledzenie obiekty znajdującego się w polu widzenia kamery zaimplementowana zazwyczaj w urządzeniach obrotowych. Funkcja ta pozwala na natychmiastowe podjęcie działań przez operatora czyli osobę nadzorującą monitoring, ponieważ nie musi ona już ręcznie sterować kamerą w celu nagrania intruza. Dodatkowo zakup kamer z funkcją Auto Trackingu pozwala na zmniejszenie kosztów instalacji, ponieważ jedna kamera z funkcją Autotracking może z powodzeniem zastąpić kilka standardowych kamer sieciowych. Jednakże w tym wypadku jesteśmy ograniczeni polem widzenia kamery obrotowej.

Wielomegapixelowe kamery oferują nagrywanie sceny o dużym obszarze, by potem w przypadku zdarzenia móc przybliżyć obraz. Zbliżenie może odbywa się cyfrowo, jeśli kamera posiada wysoka głębie ostrości zarejestrujemy dokładnie zdarzenia oraz w razie potrzeby całą scenę.

Menu