ATR w monitoringu CCTV

ATR w urządzeniach CCTV to adaptacyjna reprodukcja tonów. Jest to system, który odpowiada za samoczynną regulację czytelności całości w zarejestrowanym obrazie. Dzieje się tak, ponieważ zachowuje on optymalny poziom jasności wszystkich fragmentów obrazu.

atrexample1 - ATR

W urządzeniach do monitoringu przy instalacji ważne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy ceną urządzeń a ich funkcjonalnością, dzięki której wyświetlany obraz będzie możliwie jak najlepiej ukazywał elementy obrazu, które są dla nas istotne. Nie zawsze odwzorowanie obrazu w kamerze przemysłowej w idealny sposób sprawdza się w monitoringu wizyjnym, często kamera musi być ustawiona w taki sposób by identyfikacja mogła być prowadzona w bezbłędny sposób.

Menu