Aperatura w kamerach monitoringu CCTV

Aperatura w kamerach monitoringu pełni kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej jakości obrazu w różnorodnych warunkach oświetleniowych. Jest to parametr, który reguluje rozmiar otworu w obiektywie kamery, przez który przechodzi światło i wpada na matrycę obrazu.

Kontrola apertury umożliwia użytkownikowi dostosowanie kamery do zmieniających się warunków oświetleniowych, co ma istotne znaczenie w monitorowaniu różnych obszarów i sytuacji. Przykładowo, w warunkach słabego oświetlenia otwarcie przysłony (mniejsza wartość f-stop) pozwala na zbieranie większej ilości światła, co jest kluczowe dla uzyskania jasnego obrazu w nocy lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach. Natomiast w jasnych warunkach, mniejsza apertura (większa wartość f-stop) może być preferowana, aby ograniczyć ilość światła docierającego do kamery i zapobiec przepaleniu obrazu.

Kontrola apertury ma również wpływ na głębię ostrości obrazu. Przy większej wartości przysłony (większy f-stop) większa część sceny pozostaje w ostrości, co może być korzystne w przypadku monitorowania obszarów, gdzie istotna jest szczegółowa percepcja całego kadru. obszarów, gdzie istotna jest szczegółowa percepcja całego kadru.

400px Apertura.svg1  - Apertura

“F-stop” Czym jest ?

“F-stop”, czyli wartość przysłony, to jedna z kluczowych cech obiektywu kamery, która wpływa na ilość światła docierającego do matrycy lub filmu światłoczułego. Im niższa wartość przysłony (na przykład f/2.8), tym większy otwór przysłony i tym więcej światła dociera do kamery. Z kolei im wyższa wartość przysłony (na przykład f/16), tym mniejszy otwór przysłony i tym mniej światła dociera do kamery.

Wartość przysłony określa stosunek średnicy otworu przysłony do ogniskowej obiektywu. Im mniejsza wartość przysłony, tym większa średnica otworu przysłony, co umożliwia więcej światła na matrycę lub film. Ten proces jest niezwykle istotny w przypadku fotografii, gdzie kontrola ilości światła jest kluczowa dla uzyskania odpowiednio naświetlonego obrazu.

Ogólnie rzecz biorąc, mniejsze wartości przysłony są preferowane w warunkach słabego oświetlenia, aby umożliwić kamienie zbieranie większej ilości światła i uzyskanie jasnego obrazu. Z kolei większe wartości przysłony są wykorzystywane w jasnych warunkach, aby ograniczyć ilość światła, co pozwala na kontrolę ekspozycji i głębi ostrości.

 

Skala F w tabeli

skala F. Szereg F to: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64 itd. Ze wzrostem liczby F maleje ilość światła przepuszczanego przez obiektyw.

W tabeli poniżej podano ilości światła przepuszczanego przy różnych wartościach przysłony. Jeśli przysłona obiektywu pozwala na całkowite zamknięcie, to liczba F jest równa nieskończoności (może być to oznaczane terminem closed – zamknięta). Najczęściej podawane są dwie wartości liczby F. Pierwsza z nich określa maksymalne otwarcie przysłony, a druga minimalne.

tab11 - Apertura

Menu