Aperatura w kamerach monitoringu CCTV

Apertura to średnica otworu wyznaczonego przez listki przysłony. Im wyższa jest wartość apertury kamery, tym większą głębią ostrości charakteryzują się obrazy generowane za jej pomocą. Wartość apertury decyduje o tym, czy obiektyw klasyfikowany jest jako jasny lub ciemny.

400px Apertura.svg1  - Apertura

Jest określany skalą F. Szereg F to: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64 itd. Ze wzrostem liczby F maleje ilość światła przepuszczanego przez obiektyw.

W tabeli poniżej podano ilości światła przepuszczanego przy różnych wartościach przysłony. Jeśli przysłona obiektywu pozwala na całkowite zamknięcie, to liczba F jest równa nieskończoności (może być to oznaczane terminem closed – zamknięta). Najczęściej podawane są dwie wartości liczby F. Pierwsza z nich określa maksymalne otwarcie przysłony, a druga minimalne.

tab11 - Apertura

Menu