ALPR w kamerach CCTV

ALPR jest to po prostu automatyczny LPR (ang. Licence Plate Recognition). Pozwala ona na automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych pojazdów przez kamery a cześć urządzeń wyposażona jest rówież w funkcję robienia zdjęć twarzy osoby prowadzącej pojazd.

VIA Mobile360 LPR System1 1024x525 - ALPR

Automatyzacja pracy urządzeń do monitoringu ma na celu wyeliminowanie najsłabszego ogniwa w pracy telewizji przemysłowej czyli operatora urządzeń. Niestety to człowiek obserwujący zdarzenia podejmując niewłaściwe decyzje lub nie podejmując ich zupełnie popełnia błędy, które niosą negatywny skutek dla identyfikacji sytuacji. Automatyczna analiza tablic rejestracyjnych jest jednym z pierwszych modułów implementowanych w kamerach, które usprawniają działanie systemów monitoringu.

Menu