AGC w systemach zabezpieczeń

AGC- (ang. Automatic Gain Control) jest to układ samoczynnie regulujący współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza. Pozwala na utrzymanie stałego poziomu jakości sygnału w odbiornikach telewizyjnych. Bazuje na układzie samoczynnie regulującym współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza.

Automatic Gain Control11 300x203 - AGC

Umożliwia zwiększenie czułość w kamerze przemysłowej tym samym pozwala na pracę w złych warunkach oświetleniowych. Wraz ze wzmocnieniem sygnału wzmacniane są dodatkowo szumy, a więc nie można zwiększać tego parametru w nieskończoność. Aby poprawnie ustawić w kamerze AGC należy metodą prób i błędów dojść do optymalnego ustawienia dla danej sceny w ciągu dnia i oczywiście innych parametrów w nocy.

Menu