Adres IP w kamerach CCTV

Adres IP – IP (ang. Internet Protocol) to protokół komunikacyjny stosowany jest powszechnie w Internecie oraz sieciach. A swoje zastosowanie znalazł również w kamerach, ponieważ dzięki niemu istnieje możliwość przesyłania strumienia obrazu, co pozwala na pokonanie bariery analogowej telewizji przemysłowej jaką jest telewizyjna rozdzielczość PAL lub NTSC. Pozwala na budowanie rozbudowanej infrastruktury monitoringu, jak również na wykorzystanie jednej kamery przemysłowej do autonomicznej pracy.

Adres IP zapisywany w formie czterech liczb np. 192.168.0.1. W urządzeniach do monitoringu tak jak większości urządzeń sieciowych można ustawić adres IP na stałe zaimplementowany w kamerze, może być też przydzielany z DHCP.

 

2470 min 1024x576 1 - Adres IP

Adres IP w kamerach CCTV

Kamery CCTV mogą być podłączone do lokalnej sieci komputerowej lub być częścią sieci rozległej, co oznacza, że mogą być monitorowane i zarządzane zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Przypisanie adresu IP każdej kamerze umożliwia im komunikację z innymi urządzeniami w sieci, takimi jak serwery, komputery lub urządzenia do nagrywania.

Dzięki adresom IP administratorzy mogą zdalnie zarządzać kamerami CCTV, np. zmieniać ich ustawienia, przeglądać obraz na żywo lub przeglądać zapisane nagrania. W przypadku systemów monitoringu opartych na sieciach rozległych, adresy IP pozwalają na monitorowanie i zarządzanie kamerami z różnych lokalizacji, co jest szczególnie przydatne w przypadku dużej liczby kamer rozmieszczonych na obszarach o znacznych rozmiarach, takich jak duże zakłady przemysłowe czy tereny miejskie.

Dodatkowo, adresy IP umożliwiają integrację kamer CCTV z innymi systemami informatycznymi, takimi jak systemy alarmowe czy systemy kontroli dostępu. To pozwala na bardziej kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem w różnych środowiskach, od handlowych po przemysłowe, zwiększając poziom monitorowania i reakcji na potencjalne

 

Do wyszukiwania kamer przemysłowych z protokołem IP używać możemy programów dedykowanych dla każdego producenta kamer, tak więc:

  • dla Dahua będzie to program z ToolBox
  • dla Hikvision to SADPTool
  • a dla Geovision IP Device Utility

Menu