Kamera IP obrotowa

Kamery obrotowe IP charakteryzują się funkcją obrotu w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz zoom. Dzięki temu kamery obrotowe stosowana są do monitorowania miejsc, gdzie jest potrzeba uzyskania dużej dokładności i precyzji oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dodatkową bardzo pożyteczną funkcją w kamerach obrotowych jest śledzenie obiektu. Przy wyznaczeniu odpowiednich stref możemy automatycznie śledzić obiekt, który wkroczył na monitorowany wcześniej przydzielony teren. Ta funkcja znakomicie sprawdza się np. podczas imprez sportowych. Jedna kamera PTZ może zastąpić nawet kilka kamer stacjonarnych. Ruchem kamer możemy sterować manualnie poprzez zainstalowane oprogramowanie na komputerze, lub specjalną do tych celów przeznaczoną klawiaturę. Użytkownik może swobodnie zmienić położenie kamery oraz wykorzystać zbliżenie optyczne do podglądu konkretnego fragmentu monitorowanej sceny. W przypadku sterowania automatycznego musimy wcześniej ustawić kamerę i doprecyzować jej działanie w poszczególnych strefach. Wtedy kamera będzie wykonywała swoją pracę automatycznie.

Do kamer obrotowych zaliczamy również kamery szybkoobrotowe IP. Rozwiązanie kamer szybkoobrotowych stosuje się w miejskich systemach monitoringu lub podczas imprez sportowych. Podobnie jak kamery PTZ działają w płaszczyźnie pionowej i poziomej z funkcją zoom. W porównaniu do kamery obrotowej umożliwia pełny obrót w zakresie 360 stopni i nadaje się idealnie do pracy ciągłej.

Kamera IP obrotowa

Kamery obrotowe IP charakteryzują się funkcją obrotu w płaszczyźnie pionowej i poziomej oraz zoom. Dzięki temu kamery obrotowe stosowana są do monitorowania miejsc, gdzie jest potrzeba uzyskania dużej dokładności i precyzji oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Dodatkową bardzo pożyteczną funkcją w kamerach obrotowych jest śledzenie obiektu. Przy wyznaczeniu odpowiednich stref możemy automatycznie śledzić obiekt, który wkroczył na monitorowany wcześniej przydzielony teren. Ta funkcja znakomicie sprawdza się np. podczas imprez sportowych. Jedna kamera PTZ może zastąpić nawet kilka kamer stacjonarnych. Ruchem kamer możemy sterować manualnie poprzez zainstalowane oprogramowanie na komputerze, lub specjalną do tych celów przeznaczoną klawiaturę. Użytkownik może swobodnie zmienić położenie kamery oraz wykorzystać zbliżenie optyczne do podglądu konkretnego fragmentu monitorowanej sceny. W przypadku sterowania automatycznego musimy wcześniej ustawić kamerę i doprecyzować jej działanie w poszczególnych strefach. Wtedy kamera będzie wykonywała swoją pracę automatycznie.

Do kamer obrotowych zaliczamy również kamery szybkoobrotowe IP. Rozwiązanie kamer szybkoobrotowych stosuje się w miejskich systemach monitoringu lub podczas imprez sportowych. Podobnie jak kamery PTZ działają w płaszczyźnie pionowej i poziomej z funkcją zoom. W porównaniu do kamery obrotowej umożliwia pełny obrót w zakresie 360 stopni i nadaje się idealnie do pracy ciągłej.

Menu