Czujki alarmowe

Doskonałym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa jest instalacja alarmu posiadająca nowoczesne czujki. Czujka to podstawowy element alarmu przeznaczony do wykrywania obiektów, zjawisk, parametrów chemicznych i fizycznych w otaczającej go przestrzeni. Czujka alarmowa pozwala na wykrywanie zagrożenia na wczesnym etapie, pozwalając na szybką reakcję ze strony użytkownika alarmu. Sygnał z czujki wysyłany jest do centrali, która rejestruje istotne parametry, realizuje funkcje alarmowania i uruchamia elementy wykonawcze takie jak między innymi sygnalizator.

Czujki alarmowe – podział

Dzielimy przede wszystkim ze względu na ich funkcjonalność i przydatność w systemie sygnalizacji włamania i napadu. Wśród urządzeń możemy wyróżnić:

Czujki PIR, które wykrywają obiekt na podstawie detekcji promieniowania. Montowane są przede wszystkim w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych.

Czujki ruchu PIR+MW wykrywający ruch na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego oraz z wykorzystaniem dodatkowo mikrofal. Jest to urządzenie odporne na nagłe zmiany temperatury lub ruchy powietrza. Czujki montowane są w pomieszczeniach z klimatyzacją lub z wentylacją mechaniczną, z nieszczelnymi drzwiami czy oknami etc.

Czujki otwarcia czyli kontaktrony, nadzorujące otwarcie drzwi lub okien. Czujka posiada styk, który zamyka się pod wpływem pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. Gdy jeden z elementów zostanie odsunięty od drugiego, następuje przekazanie informacji do centrali.

Czujkę gazu której zadaniem jest wczesne wykrycie przekroczenia progowej wartości stężenia jednego z gazów a następnie przekazanie informacji do centrali alarmowej.

Czujka dymu i ciepła, która wykrywa obecność dymu w pomieszczeniu w początkowej fazie powstawania pożaru.

Czujkę zbicia szyby reagująca na dźwięki powstające przy rozbijaniu szyby, przydatna gdy ktoś będzie chciał wtargnąć przez wybite okno.

Czujki zalania przydatnye szczególnie podczas nieobecności w obiekcie, gdy nastąpi zalanie, np. w związku z pękniętą rurą w piwnicy, kotłowni, pralni, kuchni.

Czujki alarmowe

Doskonałym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa jest instalacja alarmu posiadająca nowoczesne czujki. Czujka to podstawowy element alarmu przeznaczony do wykrywania obiektów, zjawisk, parametrów chemicznych i fizycznych w otaczającej go przestrzeni. Czujka alarmowa pozwala na wykrywanie zagrożenia na wczesnym etapie, pozwalając na szybką reakcję ze strony użytkownika alarmu. Sygnał z czujki wysyłany jest do centrali, która rejestruje istotne parametry, realizuje funkcje alarmowania i uruchamia elementy wykonawcze takie jak między innymi sygnalizator.

Czujki alarmowe – podział

Dzielimy przede wszystkim ze względu na ich funkcjonalność i przydatność w systemie sygnalizacji włamania i napadu. Wśród urządzeń możemy wyróżnić:

Czujki PIR, które wykrywają obiekt na podstawie detekcji promieniowania. Montowane są przede wszystkim w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych.

Czujki ruchu PIR+MW wykrywający ruch na podstawie detekcji promieniowania podczerwonego oraz z wykorzystaniem dodatkowo mikrofal. Jest to urządzenie odporne na nagłe zmiany temperatury lub ruchy powietrza. Czujki montowane są w pomieszczeniach z klimatyzacją lub z wentylacją mechaniczną, z nieszczelnymi drzwiami czy oknami etc.

Czujki otwarcia czyli kontaktrony, nadzorujące otwarcie drzwi lub okien. Czujka posiada styk, który zamyka się pod wpływem pola magnetycznego wytwarzanego przez magnes. Gdy jeden z elementów zostanie odsunięty od drugiego, następuje przekazanie informacji do centrali.

Czujkę gazu której zadaniem jest wczesne wykrycie przekroczenia progowej wartości stężenia jednego z gazów a następnie przekazanie informacji do centrali alarmowej.

Czujka dymu i ciepła, która wykrywa obecność dymu w pomieszczeniu w początkowej fazie powstawania pożaru.

Czujkę zbicia szyby reagująca na dźwięki powstające przy rozbijaniu szyby, przydatna gdy ktoś będzie chciał wtargnąć przez wybite okno.

Czujki zalania przydatnye szczególnie podczas nieobecności w obiekcie, gdy nastąpi zalanie, np. w związku z pękniętą rurą w piwnicy, kotłowni, pralni, kuchni.

Menu