Alarm bezprzewodowy MICRA

Alarm bezprzewodowy instalowany jest najczęściej kiedy nie ma możliwości montażu infrastruktury kablowej. Jednakże poprawnie skonfigurowany, zainstalowany system bezprzewodowy pozwoli wykrywanie zdarzeń i ich sygnalizację. Alarm bezprzewodowy może wykrywać ruch w obiekcie. Dzięki bezprzewodowym czujkom można wykryć także zalanie wodą, otwarcie drzwi lub okien, wzrost temperatury oraz pojawienie się dymu. Zastosowanie alarmu MICRA z wbudowanym modułem GSM powiadamia o zdarzeniu na przykład wiadomością SMS.

Alarm bezprzewodowy MICRA

Alarm bezprzewodowy instalowany jest najczęściej kiedy nie ma możliwości montażu infrastruktury kablowej. Jednakże poprawnie skonfigurowany, zainstalowany system bezprzewodowy pozwoli wykrywanie zdarzeń i ich sygnalizację. Alarm bezprzewodowy może wykrywać ruch w obiekcie. Dzięki bezprzewodowym czujkom można wykryć także zalanie wodą, otwarcie drzwi lub okien, wzrost temperatury oraz pojawienie się dymu. Zastosowanie alarmu MICRA z wbudowanym modułem GSM powiadamia o zdarzeniu na przykład wiadomością SMS.

Menu