Abax

ABAX to dwukierunkowy bezprzewodowy system firmy Satel. W instalacjach alarmowych gdzie ułożenie przewodów alarmowych jest uciążliwe lub całkowicie niemożliwe system sprawdzi się znakomicie.

Alarm bezprzewodowy wykorzystuje dwukierunkową łączność radiową. Alarm ABAX zapewnia poziom bezpieczeństwa osiągalny w systemach przewodowych. Niezawodność transmisji Satel ABAX zawdzięcza przede wszystkim potwierdzaniu wszystkich najważniejszych komunikatów przesyłanych pomiędzy kluczowymi urządzeniami systemu. Każda informacja przesyłana drogą radiową poprzez alarm bezprzewodowy jest szyfrowana, dzięki czemu możliwość ingerencji w transmitowane dane jest ograniczona do minimum.

ABAX – bezprzewodowa komunikacja alarmu

Dwukierunkowość wykorzystywana w alarmie ABAX jest wykorzystywana przez cały czas jego działania do odpytywania kolejno wszystkich podłączonych urządzeń w systemie. Odbywa się to niezależnie od tego, czy są one w trybie czynnym, czy też w pasywnym.

Stan urządzenia determinuje czas przekazywania informacji o naruszeniu do centrali. Gdy jest ono w stanie aktywnym, sygnał taki transmitowany jest od razu. Jeśli jednak w danej strefie wyłączone zostanie czuwanie, to przypisane do niej urządzenia zostaną przełączenie w stan pasywny, a informacja o naruszeniu wysyłana będzie w czasie odpytywania. Okres, co który urządzenia będą odpytywane, jest definiowalny przez Instalatora.

Abax to również oszczędzania energii – budowa urządzeń zapewnia długotrwałą eksploatację urządzeń ABAX bez konieczności wymiany baterii – w zależności od konfiguracji – nawet do 3 lat.

Abax – Czujki ruchu i kontaktrony

Urządzenia dostępne w ramach alarmu ABAX obejmuje nie tylko czujki alarmowe takie jak czujki ruchu PIR i dualne PIR+mikrofala, kontaktrony. W skład urządzeń wchodzą również pomocnicze czujki np. czujki dymu i ciepła, czujki zalania oraz uniwersalne piloty zdalnego sterowania. Uzupełnieniem kompleksowej oferty urządzeń ABAX są dedykowane bezprzewodowe sygnalizatory: wewnętrzny oraz zewnętrzny. Dzięki tak bogatej ofercie, system ten z powodzeniem można wykorzystać do realizacji zarówno złożonych instalacji alarmowych, jak też tzw. instalacji inteligentnych, zapewniających połączenie bezpieczeństwa z oszczędnością energii i komfortem.

ACU-120 i ACU-270 – kontrolery ABAX

ACU-120 i ACU-270 to kontrolery systemu ABAX. Satel ACU-120 i Satel ACU-270 stworzone są do pracy z centralami z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz VERSA Plus. ACU-120 i ACU-270 mogą odbierać sygnał z bezprzewodowych czujek, sygnalizatorów oraz innych dedykowanych urządzeń ABAX. Oba kontrolery oferują daleki zasięg – do 500 m w terenie otwartym, uzyskiwany dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu radiowego. Dodatkowo, w zależności od poziomu odbieranego sygnału radiowego, kontroler ACU-120 automatycznie wybierze optymalną antenę, która zostanie użyta do odebrania transmisji. Gdy potrzebne jest dodatkowe poszerzenie obszaru działania systemu, warto zainstalować retransmiter ARU-100, który dostarcza sygnał z urządzeń znajdujących się poza zasięgiem kontrolera. Zastosowanie rozwiązań z rodziny ABAX jest także praktycznym sposobem na rozbudowę zamontowanej już na danym obiekcie przewodowej instalacji alarmowej.

Abax

ABAX to dwukierunkowy bezprzewodowy system firmy Satel. W instalacjach alarmowych gdzie ułożenie przewodów alarmowych jest uciążliwe lub całkowicie niemożliwe system sprawdzi się znakomicie.

Alarm bezprzewodowy wykorzystuje dwukierunkową łączność radiową. Alarm ABAX zapewnia poziom bezpieczeństwa osiągalny w systemach przewodowych. Niezawodność transmisji Satel ABAX zawdzięcza przede wszystkim potwierdzaniu wszystkich najważniejszych komunikatów przesyłanych pomiędzy kluczowymi urządzeniami systemu. Każda informacja przesyłana drogą radiową poprzez alarm bezprzewodowy jest szyfrowana, dzięki czemu możliwość ingerencji w transmitowane dane jest ograniczona do minimum.

ABAX – bezprzewodowa komunikacja alarmu

Dwukierunkowość wykorzystywana w alarmie ABAX jest wykorzystywana przez cały czas jego działania do odpytywania kolejno wszystkich podłączonych urządzeń w systemie. Odbywa się to niezależnie od tego, czy są one w trybie czynnym, czy też w pasywnym.

Stan urządzenia determinuje czas przekazywania informacji o naruszeniu do centrali. Gdy jest ono w stanie aktywnym, sygnał taki transmitowany jest od razu. Jeśli jednak w danej strefie wyłączone zostanie czuwanie, to przypisane do niej urządzenia zostaną przełączenie w stan pasywny, a informacja o naruszeniu wysyłana będzie w czasie odpytywania. Okres, co który urządzenia będą odpytywane, jest definiowalny przez Instalatora.

Abax to również oszczędzania energii – budowa urządzeń zapewnia długotrwałą eksploatację urządzeń ABAX bez konieczności wymiany baterii – w zależności od konfiguracji – nawet do 3 lat.

Abax – Czujki ruchu i kontaktrony

Urządzenia dostępne w ramach alarmu ABAX obejmuje nie tylko czujki alarmowe takie jak czujki ruchu PIR i dualne PIR+mikrofala, kontaktrony. W skład urządzeń wchodzą również pomocnicze czujki np. czujki dymu i ciepła, czujki zalania oraz uniwersalne piloty zdalnego sterowania. Uzupełnieniem kompleksowej oferty urządzeń ABAX są dedykowane bezprzewodowe sygnalizatory: wewnętrzny oraz zewnętrzny. Dzięki tak bogatej ofercie, system ten z powodzeniem można wykorzystać do realizacji zarówno złożonych instalacji alarmowych, jak też tzw. instalacji inteligentnych, zapewniających połączenie bezpieczeństwa z oszczędnością energii i komfortem.

ACU-120 i ACU-270 – kontrolery ABAX

ACU-120 i ACU-270 to kontrolery systemu ABAX. Satel ACU-120 i Satel ACU-270 stworzone są do pracy z centralami z rodzin: INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA oraz VERSA Plus. ACU-120 i ACU-270 mogą odbierać sygnał z bezprzewodowych czujek, sygnalizatorów oraz innych dedykowanych urządzeń ABAX. Oba kontrolery oferują daleki zasięg – do 500 m w terenie otwartym, uzyskiwany dzięki zastosowaniu nowoczesnego układu radiowego. Dodatkowo, w zależności od poziomu odbieranego sygnału radiowego, kontroler ACU-120 automatycznie wybierze optymalną antenę, która zostanie użyta do odebrania transmisji. Gdy potrzebne jest dodatkowe poszerzenie obszaru działania systemu, warto zainstalować retransmiter ARU-100, który dostarcza sygnał z urządzeń znajdujących się poza zasięgiem kontrolera. Zastosowanie rozwiązań z rodziny ABAX jest także praktycznym sposobem na rozbudowę zamontowanej już na danym obiekcie przewodowej instalacji alarmowej.

Menu