Rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy RCP to urządzenie mające na celu kontrolowanie okresu pracy zatrudnionych osób. W zakres kontroli wchodzi ewidencja czasu pracy czyli obecności, nieobecności, spóźnienia, ewentualnie zwolnienia pracownika i tym podobne. Urządzenia pozwalające na tego typu funkcjonalność nazywa się rejestratorami czasu pracy. Posiadają one dodatkowo możliwość kontroli dostępu do chronionej strefy.

Rejestrator czasu pracy

Rejestratory pracują w trybach: wejścia, wyjścia, wyjścia służbowego. System kontroli czasu pracy przechowuje zdarzenia w pamięci urządzenia. Dostęp można posiadać do danych zdalny lub przy pomocy pamięci USB kiedy mamy możliwość podłączenia i skopiowania danych. Elektroniczna ewidencja czasu pracy możliwa jest dzięki oprogramowaniu dostarczanym przez producentów rozwiązań. Dzięki temu możliwa jest konfiguracja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Dodatkowo oprócz ustawień odpowiednich funkcji mamy możliwość monitorowania zdarzeń i generowania w postaci raportów. Oprogramowanie i tym samym raporty pozwalają na dokładne określenie w jakich godzinach pracownicy przebywali na terenie obiektu, w jakich strefach się poruszali. Można dzięki tej funkcjonalności tworzyć okresowe raporty na przykład dla działu kadr.

Kontrola czasu pracy pracownika

Identyfikacja pracownika może odbywać się za pomocą kart zbliżeniowych z opcjonalnym hasłem dostępu i weryfikacją za pomocą kamer monitoringu. W nowoczesnych rozwiązaniach rejestr czasu pracy może odbywać się za pomocą danych biometrycznych – między innym poprzez odcisk palca. Pozwala to na pozbycie się niedogodności posiadania karty, możliwości jej zagubienia, a także uniemożliwia “oszukanie systemu”.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dostęp do urządzeń rejestracji czasu pracy może odbywać się zdalnie poprzez protokół sieciowy. Dodatkowo nowoczesne rozwiązania pozwalają nie tylko na integrację systemu z kontrolą dostępu do budynku. System możemy połączyć z monitoringiem wizyjnym a także systemem alarmowy. Wszystko jest zależne od charakterystyki budynku i celów postawionych przed urządzeniami typu rejestratory czasu pracy.

×

Menu