Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to przede wszystkim urządzenia takie jak czytniki czy zamki szyfrowe pozwalające na fizyczne zabezpieczenie pomieszczeń z ograniczonym dostępem.
Zadania stawiane kontroli dostępu to ograniczenie dostępu “osobom trzecim”, jednakże umożliwia także zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu. Systemy dostępu umożliwiają również archiwizację danych o osobach poruszających się w zabezpieczonych strefach. Dzięki takiej ochronie jesteśmy w prosty sposób zniwelować koszty ochrony fizycznej.

Modułowa budowa systemów dostępu pozwala na zastosowanie jej w każdym obiekcie niezależnie od jego wielkości. Dlatego dzięki takiemu zabezpieczeniu możemy zabezpieczyć zaplecze małego sklepu jak również dużego biura czy też centrum logistycznego.

Kontrola dostępu drzwi

Do zabezpieczenia drzwi potrzebny na przykład autonomiczny czytnik zbliżeniowy lub zamek szyfrowy. Będzie on sterował zwolnieniem zwory elektromagnetycznej, eletrozaczepu czy też innego elementu sterowanego prądem. Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób możemy zrealizować system kontroli dostępu, dzięki któremu ograniczymy niepożądany ruch w naszym obiekcie.

Opisany powyżej przykład jest wyjściem do realizacji rozbudowanych systemów dostępu. Opierając się kontroli przejścia jednych drzwi możemy taki system rozbudowywać praktycznie bez końca. Łącząc go za pośrednictwem odpowiednich kontrolerów, dzięki którym będziemy mogli nadzorować pracę rozwiązania opartego na kilku czy też kilkunastu czytnikach.

Kontrola dostępu rejestracja czasu pracy.

Rejestracja czasu pracy w systemach kontroli dostępu to znakomite narzędzie które pozwala na pełną kontrolę nad tym co dzieje się w naszej firmie.

RCP ułatwia analizę, ewidencję i przede wszystkim czas pracy naszych pracowników z którego potem są rozliczani.

Codzienne spóźnienie naszego pracownika o 5min to około 5 godzin jego pracy w miesiącu. Zaimplementowania RCP w naszej firmie pozwoli nam na zmniejszenie liczby spóźnień nawet o 90%.

Działanie rejestracji czasu pracy zakłada dokładne monitorowanie osób zatrudnionych. Jest to możliwie dzięki elektroniczny terminalom które rejestrują wszystkie zdarzenia wejścia i wyjścia, w tym także m.in. przerwy pracowników.

Porównując RCP do standardowych rozwiązań typu papierowe listy pracowników, to nie ma wątpliwości,że w przypadku papierowej ewidencji nieuczciwość pracownika jest trudniej zdemaskować.

 

252Produktów

Kontrola dostępu

Kontrola dostępu to przede wszystkim urządzenia takie jak czytniki czy zamki szyfrowe pozwalające na fizyczne zabezpieczenie pomieszczeń z ograniczonym dostępem.
Zadania stawiane kontroli dostępu to ograniczenie dostępu “osobom trzecim”, jednakże umożliwia także zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu. Systemy dostępu umożliwiają również archiwizację danych o osobach poruszających się w zabezpieczonych strefach. Dzięki takiej ochronie jesteśmy w prosty sposób zniwelować koszty ochrony fizycznej.

Modułowa budowa systemów dostępu pozwala na zastosowanie jej w każdym obiekcie niezależnie od jego wielkości. Dlatego dzięki takiemu zabezpieczeniu możemy zabezpieczyć zaplecze małego sklepu jak również dużego biura czy też centrum logistycznego.

Kontrola dostępu drzwi

Do zabezpieczenia drzwi potrzebny na przykład autonomiczny czytnik zbliżeniowy lub zamek szyfrowy. Będzie on sterował zwolnieniem zwory elektromagnetycznej, eletrozaczepu czy też innego elementu sterowanego prądem. Dzięki temu rozwiązaniu w prosty sposób możemy zrealizować system kontroli dostępu, dzięki któremu ograniczymy niepożądany ruch w naszym obiekcie.

Opisany powyżej przykład jest wyjściem do realizacji rozbudowanych systemów dostępu. Opierając się kontroli przejścia jednych drzwi możemy taki system rozbudowywać praktycznie bez końca. Łącząc go za pośrednictwem odpowiednich kontrolerów, dzięki którym będziemy mogli nadzorować pracę rozwiązania opartego na kilku czy też kilkunastu czytnikach.

Kontrola dostępu rejestracja czasu pracy.

Rejestracja czasu pracy w systemach kontroli dostępu to znakomite narzędzie które pozwala na pełną kontrolę nad tym co dzieje się w naszej firmie.

RCP ułatwia analizę, ewidencję i przede wszystkim czas pracy naszych pracowników z którego potem są rozliczani.

Codzienne spóźnienie naszego pracownika o 5min to około 5 godzin jego pracy w miesiącu. Zaimplementowania RCP w naszej firmie pozwoli nam na zmniejszenie liczby spóźnień nawet o 90%.

Działanie rejestracji czasu pracy zakłada dokładne monitorowanie osób zatrudnionych. Jest to możliwie dzięki elektroniczny terminalom które rejestrują wszystkie zdarzenia wejścia i wyjścia, w tym także m.in. przerwy pracowników.

Porównując RCP do standardowych rozwiązań typu papierowe listy pracowników, to nie ma wątpliwości,że w przypadku papierowej ewidencji nieuczciwość pracownika jest trudniej zdemaskować.

 

Menu