Szkolenie techniczne z zakresu obsługi systemu monitoringu

Firma iZabezpieczenia dbając o dobro klienta zapewnia po zakończeniu instalacji bezpłatne szkolenia z zakresu użytkowania systemów zabezpieczeń. Dotyczy to instalacji alarmowych, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu oraz automatyki budynkowej. Umożliwiamy w ten sposób poznanie pełnej funkcjonalności i potencjału zainstalowanego systemu, co daje pełną swobodę w jego użytkowaniu.

Instalacje alarmowe szkolenia

W zakresie podstawowego szkolenia z systemów alarmowych jest zapoznanie się z panelem sterującym i jego obsługą (manipulator). Dodawanie i odejmowanie użytkowników, zmiana hasła , przegląd zdarzeń, załączanie i wyłączanie czuwania. W przypadku jeżeli potrzeby użytkowania są większe zapewniamy dodatkowe szkolenia dla osób wyznaczonych przez inwestora z zakresu zaawansowanej funkcjonalności.

Instalacje monitoringu szkolenia

szkolenia cctv - Szkolenie techniczne

W zakresie podstawowego szkolenia z systemu telewizji przemysłowej CCTV HDCVI jest zapoznanie się z obsługą podstawowych funkcji rejestratora. Ważnym elementem szkolenia jest wiedza na temat odczytania zapisanych nagrań, oraz ich zgrania na dysk zewnętrzny. Dodatkowo zapewniamy krótki instruktaż dodawania systemu do aplikacji mobilnej wraz z użytkownikami.

W systemach monitoringu CCTV IP poznajemy możliwości konfiguracji z pozycji przeglądarki internetowej, jak również możliwość związane z dostępem zdalnym. Dostęp zdalny umożliwia nam kontrolę, oraz konfiguracje z każdego miejsca gdzie dostępny jest Internet.Przeprowadzamy również szkolenia dla firm ochroniarskich, które będą użytkownikami zainstalowanego systemu monitoringu.

Szkolenia z systemu kontroli dostępu przeprowadzane są dla mniejszej ilości osób, przeważnie są to pracownicy techniczni. Wiedza im przekazana w zakresie zaawansowanego użytkowania ma posłużyć do przeszkolenia większej ilości personelu, jak i kontrolę nad zainstalowanym systemem. Przeszkoleni pracownicy techniczni mają wiedzę potrzebną do pełnego i sprawnego użytkowania kontroli dostępu.

W przypadku systemów automatyki budynkowej tzw inteligentnych domów zakres szkolenia jest ustalany indywidualnie. Wszystko zależy od klienta jak duży wpływ chce mieć na działanie systemu. W podstawowym zakresie szkolenia jest korzystanie z urządzeń mobilnych dedykowanych przez producenta aplikacji. Jeżeli inwestor zdecyduje się na większy zakres, zapewniamy podstawowe szkolenie z funkcji administracyjnych.

Szkolenia odbywają się w grupach, bądź też indywidualnie w zależności od potrzeb oraz ilości szkolonego personelu.

Menu