Oferujemy kompleksowe rozwiązanie zabezpieczenia szkoły, terenu szkoły. System kontroli dostępu w szkole:

  • Ochroni przed wejściem osób trzecich
  • Wydzielenie stref dostępu poszczególnym uczniom, w określonym wymiarze czasu
  • Wydzielenie stref dostępu tylko dla nauczycieli
  • Umożliwi sprawdzenie kto i w jakim czasie przekraczał poszczególne strefy

Indywidualnie dopasujemy się do potrzeb Twojej placówki.

Zapraszamy do kontaktu

Menu